Touchskærme

Med Ondisplay kan du udnytte touchskærme på mange forskellige måder. En touchskærm kan eksempelvis være opstillet ved et mødelokale, hvor skærmen i dvaletilstand, når ingen rører ved den, viser hvad lokalet bruges til i øjeblikket.
Berøres skærmen skifter billedet til et oversigtskort over bygningen, så man nemt kan finde frem til det ønskede lokale.
Andre har benyttet touchskærme til at udfylde en eventuel ventid for kunderne, ved at lade dem deltage i holdningsundersøgelser, surfe på nettet mv.

Case Sønderborg Kommune

Ondisplay har, i samarbejde med Reklamehuset Sønderborg, leveret touchskærme til særudstilling om Byens Havn i husbåden ved Havbo.

Skærmene er med til at fortælle om planerne for Sønderborg havn ved at vise film, billeder og tegninger.

Andre løsninger vi har leveret

Vi har leveret en række løsninger til infoskærme med touch. Kontakt os i dag for at høre om hvordan vi kan hjælpe dig med dit projekt.

bubblemedia